اتوماسیون آموزش
سامانه ارتباط با صنعت دانشگاه
تحصیلات تکمیلی
سامانه امور اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیک
ورود به سامانه کتابخانه

اعلانات دانشکده مهندسی برق

 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷:
انتخاب واحد: ۹۷/۰۶/۱۲ الی ۹۷/۰۶/۲۰
شروع کلاس‌ها: ۹۷/۰۶/۲۴
حذف و اضافه: ۹۷/۰۷/۰۷ الی ۹۷/۰۷/۱۲
پایان کلاس‌ها: ۹۷/۱۰/۱۳
امتحانات پایان‌ترم: ۹۷/۱۰/۱۵ الی ۹۷/۱۰/۲۷

رشته‌های تحصیلی