ارائه پیشنهادات و انتقادات در خصوص نحوه ارائه کلاس‌های آنلاین

این فرم جهت ارتباط مستقیم دانشجویان با مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات در خصوص نحوه ارائه کلاس‌های آنلاین می‌باشد.

فرم ارائه پیشنهادات و انتقادات
 • نام*نام کامل به فارسی
  0
 • نام خانوادگی*درج فامیل به فارسی
  1
 • شماره دانشجویی*شماره دانشجویی در واحد یادگار امام (ره) شهرری
  2
 • گروه آموزشی*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • تلفن همراه*مثال: 09xxx
  5
 • مشخصه درس مورد نظر*مشخصه درسی که به نحوه ارائه آن انتقاد دارید را بیان نمائید.
  6
 • نقطه نظرات و پیشنهادات*
  7
 • 8