اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه برق- قدرت در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه برق- قدرت در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه برق- قدرت در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه برق- قدرت از دانشکده برق و کامپیوتر در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۳ ساعت ۹ صبح در اتاق دفاع دانشکده به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

ادامه مطلب