هیأت رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۵۱۲۳

           
مهندس مسعود عطائی
 رئیس دانشکده برق و کامپیوتر
مرتبه: مربی

مهندسی برق-مخابرات
 دکتر محسن علیزاده
 معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر
مرتبه: استادیار

مهندسی برق-قدرت     
  دکتر فاطمه نصیری
رئیس اداره پژوهش
مرتبه: استادیار
مهندسی کامپیوتر
 

 


 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸