هیأت رئیسه و مسئولین دانشکده


   

دکتر میثم منسوب بصیری
رئیس دانشکده برق و کامپیوتر
مرتبه: استادیار
مهندسی برق-الکترونیک
   
           
مهندس مسعود عطائی
معاون دانشکده برق و کامپیوتر
مرتبه: مربی

مهندسی برق-مخابرات
                                       دکتر علی رحمانی
رئیس اداره پژوهش
مرتبه: استادیار
مهندسی برق-الکترونیک

 


 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۰۲