هیأت رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۵۴۸۹

        
دکتر ناصر طالبی
رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استادیار

مهندسی برق-کنترل

دکتر محسن علیزاده
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
مهندسی برق-قدرت

 


 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹