هیأت رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۷۸۴۹

        
دکتر ناصر طالبی
رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استادیار

مهندسی برق-کنترل

دکتر مقداد انصاریان
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
مهندسی برق-قدرت

         
دکترزهرا آهنگری
رئیس اداره پژوهش دانشکده
مرتبه علمی: استادیار

مهندسی برق-الکترونیک
   

 


 

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰