مدیران گروه‌های آموزشی

تعداد بازدید:۱۱۵۲۵

   
دکتر مقداد انصاریان
مدیر گروه مهندسی برق
دکتر مجید حق‌پرست
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹