مدیران گروه‌های آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۹۸۲

   
دکتر فرشاد بابازاده
مدیر گروه مهندسی برق
دکتر مجید حق‌پرست
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹