کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۳۳۳۳
ردیف نام خانوادگی نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم محل استقرار دفتر
۱ عظیم زاده علی رئیس اداره آموزش - ۵۵۲۲۹۳۹۰ ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۲ مهربانی‌فر حسن کارشناس آموزش گروه مهندسی برق ۲۳۳۲ ۵۵۲۲۹۳۹۰ ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۳ موسویان سیدجواد کارشناس آموزش گروه کاردانی کامپیوتر - ۵۵۲۲۹۳۹۰ ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۴ ستارزاده یاسر کارشناس آموزش گروه کارشناسی  کامپیوتر - ۵۵۲۲۹۳۹۰ ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۵ زندی اسکندر مسئول بایگانی - ۵۵۲۲۹۳۹۰ ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۶ معنوی‌پور مریم کارمند گروه مهندسی کامپیوتر ۲۵۷۷ - ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده
۷ سالمی صادق کارشناس فارغ التحصیلان ۲۳۲۰ - طبقه اول دانشکده جنب ورودی ۷
۸ کمالی لیلا کارشناس اداره امتحانات دانشکده‌های برق و فنی ۲۳۰۷ - ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده
۹ صادقی فضل‌الله خدمات - آبدارخانه طبقه سوم دانشکده ۲۳۲۹ - ضلع شمالی طبقه سوم دانشکده
۱۱ علیزاده فرنگیس خدمات - اتاق اساتید ۲۳۴۷ - اتاق اساتید، طبقه دوم دانشکده
۱۲ بصیری محمدرضا مسئول دفتر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۲۳۱۴ ۵۵۲۲۹۳۸۴ ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده
آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹