آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال گردش کار تصویب پروپوزال در مقطع دکتری دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم انتخاب استاد راهنما در دوره دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم پروپوزال در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۶)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم پیشنهاد موضوع پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۵)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم پیشنهاد موضوع سمینار در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۳)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم انتخاب استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۲)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه جدید تشویقی مقالاتآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های پروژه مقطع کارشناسی (کلیک جهت مشاهده فرآیند اخذ تا دفاع پروژه)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های پروژه مقطع کاردانی (فرم تعریف پرژه، فرم صورتجلسه دفاع از پروژه)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست برگزاری کلاس حل تمرینفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم معرفی به استاد (تقاضای استفاده از مواد ۲۰ یا ۴۷ آیین‌نامه آموزشی)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های معادل‌سازی دروس (نسخه حوزه آموزش و نسخه حوزه اداری و مالی)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم انتخاب گرایش دانشجویان مقطع کارشناسی‌ پیوسته گروه آموزشی مجموعه مهندسی برقفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست واحدگیری با تأخیرفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم حذف دروس-گواهی عدم شرکت دانشجو در کلاس‌های درسیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های دریافت مجوز خروج از کشور و ادامه تحصیل بعد از بازگشت به کشورفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های درخواست مرخصی تحصیلی یا اصلاح نوع مرخصی تحصیلیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چک لیست مدارک جهت فارغ التحصیلیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)