آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد (کلیک کنید)

به منظور همسان‌سازی فرمت و نگارش پایان‌نامه‌ها، لازم است دانشجویان گرامی در تدوین پایان‌نامه به نکات زیر توجه نمایند:

۱- صفحات پایان‌نامه در سایز A4 و به صورت دورو چاپ شوند.

2- صفحات اصلی باید ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند و در صفحات اصلی فاصله سطرها از یکدیگر 1 سانتی‌متر در نظر گرفته شود. متن آن با فونت 14 لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 3 سانتی‌متر و از سمت چپ 2 سانتی‌متر باشد. فاصله اولین سطر از بالای صفحه 3 سانتی‌متر و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه 5/2 سانتی‌متر باشد. فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1 سانتی‌متر باشد و کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد. ضمناً در صورتی‌که متن به زبان انگلیسی باشد، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 2 سانتی‌متر و از سمت چپ 3 سانتی‌متر باشد.

3- صفحات «بسم ا...»، «تقدیم» و «سپاسگزاری» شماره صفحه نداشته باشند. صفحات «فهرست» با حروف ابجد (ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ) مشخص شوند. شماره‌ صفحات باید در وسط و پایین صفحه قرار گیرند.

4- موضوع‌های اصلی پایان‌نامه معمولاً به چند «فصل» تفکیک می‌شود. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش‌های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده‌اند، مشخص می‌گردد. عدد سمت راست، بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بیانگر شماره بخش مورد نظر می‌باشد. در صورتی‌که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می‌گیرد. به طور مثال: 2-4-3؛ یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم از فصل دوم.

5- شماره‌گذاری شکل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌ها مانند روال شماره‌گذاری بخش‌ها می باشد.

6- پیوست‌های پایان‌نامه با حروف الفبای فارسی نام‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها و جدول‌های موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوطه، شماره‌گذاری می‌شوند.

7- هر فرمول یا رابطه در متن پایان‌نامه، توسط دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده‌اند، مشخص می‌گردد. عدد سمت راست، بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، بیانگر شماره رابطه یا فرمول می‌باشد.

8- منابع مورد استفاده را با توجه به تعداد آن، می‌توان در پایان هر فصل (تعداد بالای مرجع در هر فصل) و یا در انتهای پایان‌نامه (تعداد معمول کل مراجع) آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفبای فارسی بدین ترتیب تنظیم می‌گردند: - شماره ردیف - نام‌خانوادگی نویسنده - حرف اول نام نویسنده - سال انتشار - عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان‌نامه همراه با ذکر عنوان پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد یا رساله‌دکتری (این قسمت باید با حروف ایتالیک و سیاه حروف‌چینی شود) - نام ناشر، مجله، سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان‌نامه در آنجا ارائه گردیده است - شماره مجله یا شماره جلد کتاب - شماره صفحه‌هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است. (در صورتی‌که کل منبع موردنظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه‌ها نمی‌باشد).

توجه شود، تمامی آیتم‌های فوق‌الذکر باید با علامت «ویرگول» «،» از یکدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده، بعد از آن علامت نقطه و بعد از آن، علامت ویرگول استفاده شود.
در زمینه منابع غیرفارسی، ضمن رعایت مرجع برحسب حروف الفبا، دقت شود که اگر مجله‌ای دارای نام مخفف شناخته شده‌ای می‌باشد، نام مخفف مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت ، نام کامل مجله قید گردد.

همچنین در هر رشته تحصیلی، روش ارجاع دادن غیرفارسی متداول و استاندارد آن رشته، تا حد امکان رعایت شود.
در زمینه کتاب‌ها و مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارد، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها، ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.

در صورتی‌که کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم پس از نام نویسنده ضرورت دارد. ضمناً ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود.

9- در ابتدای پایان‌نامه، قبل از فهرست منابع و مآخذ، یک صفحه چکیده پایان‌نامه (250 کلمه) به زبان فارسی و در انتهای پایان‌نامه، همان چکیده به زبان انگلیسی آورده شود. در این قسمت سه کلمه به عنوان کلمات کلیدی نیز آورده شود.