آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال گردش کار تصویب پروپوزال در مقطع دکتری دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه شرایط تسویه حساب مقاطع تحصیلات تکمیلی و مقالات مستخرجآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه ارزیابی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان‌نامهآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (رعایت بازه زمانی ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)