آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)