آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌ها و جدول شاخص‌های انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم برگزاری کارگاه‌های پژوهشی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اعلام فعالیت‌های پژوهشی سالانه جهت دریافت پژوهانهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های طرح پژوهشی اساتیدفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های درخواست شرکت استادان در کنفرانس‌های خارجی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری همایش، سمینار و جشنوارهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق علمی استادان جهت شرکت در کنفرانس‌های داخلیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌هافرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم الف- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)