نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
سرفصل تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی- وبسایت اداره کل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد (کلیک کنید)(تنظیم نشده)
سرفصل جدید تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) برق – تمام گرایش‌ها (برای ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)
سرفصل دکتری برق (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)
سرفصل کارشناسی ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)
سرفصل کارشناسی ارشد قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)
سرفصل کارشناسی ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)
سرفصل کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق- تمامی گرایش‌ها (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)
سرفصل کارشناسی پیوسته مهندسی برق – تمامی گرایش‌ها (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرت
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیک
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابرات
سرفصل کاردانی پیوسته الکترونیک (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)
سرفصل کاردانی پیوسته الکتروتکنیک– برق صنعتی (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)