نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه جدید تشویقی مقالات
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمی
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات - JCR ۲۰۱۶
مجلات پزشکی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فهرست نشریات جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -آذرماه ۱۳۹۵
فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت - شهریورماه ۱۳۹۶
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵
فهرست نشریات علمی داخلی معتبر - مردادماه ۱۳۹۶
فهرست وبسایت‌های جعلی نشریات علمی-اعلامی دانشگاه آزاد اسلامی - مهر ۱۳۹۶
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی
روال برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتید
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللی
بخشنامه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور
فهرست کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور