آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تسویه حساب دانشجوییفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم ایجاد شماره دانشجویی برای دانشجویان مهمانفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
مجموعه فرم های پروپوزال دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
تاییدیه مقاله بعد از دفاع دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پروپوزال دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
مجموعه فرمهای پروپوزال دانشجویان ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم های تسویه حساب بعد از دفاع دانشجویان ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پایان نامه های کارشناسی ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات - JCR ۲۰۱۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجلات پزشکی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -آذرماه ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت - شهریورماه ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات علمی داخلی معتبر - مردادماه ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست وبسایت‌های جعلی نشریات علمی-اعلامی دانشگاه آزاد اسلامی - مهر ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
چک لیست مدارک ارسالی به واحد مقصد-دانشجویان انتقالیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
پیش‌نویس گواهی اشتغال به تحصیل اتباع (جهت ارائه به ساختمان اداری)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تغییر سیستم آموزشی از دوره‌ای به پاره‌وقت به علت سنواتفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تبدیل نیمسال معرفی به استاد (ماده ۲۰) به ترم عادیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)