آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اعلام نمره عملی (دروس نظری-عملی) جهت معرفی به استادفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
شیوه‌نامه مهمانی و نقل و انتقالات دانشجوییآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم همکاری مدرسین حق‌التدریس و فرم همکاری مجدد مدرسین حق‌التدریسفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلی (ویژه استادان مدعو جدید دانشکده مهندسی برق)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم دریافت گواهی سابقه تدریسفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهیفرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)