آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - دبیرخانه هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
نمونه فرم قرارداد حق التدریس (ویژه استادان مدعو)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
روال‌های اخذ، تعریف موضوع، دفاع و ثبت نمره درس پروژه مقطع کارشناسی (کلیک جهت مشاهده توضیحات بیشتر)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان-طرح مشکل دانشجوفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم اعلام آمادگی دفاع و تسویه حساب مربوط به رساله دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم اعلام آمادگی دفاع و تسویه حساب مربوط به رساله دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم دریافت ایمیل دانشگاهی (ویژه دانشجویان دکتری و کارشناسی‌ارشد)فرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه شرایط تسویه حساب مقاطع تحصیلات تکمیلی و مقالات مستخرجآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های پیش دفاع از رساله دکتری تخصصیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های پیش دفاع از رساله دکتری تخصصیفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های گزارش پیشرفت کار ۶ ماهه از رساله دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های گزارش پیشرفت کار ۶ ماهه از رساله دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
نمونه پروپوزال ویژه دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
نمونه پروپوزال ویژه دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)