آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های تسویه حساب بعد از دفاع دانشجویان ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
مجموعه فرمهای پروپوزال دانشجویان ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پروپوزال دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
تاییدیه مقاله بعد از دفاع دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
مجموعه فرم های پروپوزال دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم الف- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌هافرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق علمی استادان جهت شرکت در کنفرانس‌های داخلیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری همایش، سمینار و جشنوارهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های درخواست شرکت استادان در کنفرانس‌های خارجی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های طرح پژوهشی اساتیدفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اعلام فعالیت‌های پژوهشی سالانه جهت دریافت پژوهانهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم برگزاری کارگاه‌های پژوهشی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌ها و جدول شاخص‌های انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (فنی و حرفه‌ای)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکترونیک ( فنی حرفه‌ای - کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی