آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلی (ویژه استادان مدعو جدید دانشکده مهندسی برق)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم همکاری مدرسین حق‌التدریس و فرم همکاری مجدد مدرسین حق‌التدریسفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه مهمانی و نقل و انتقالات دانشجوییآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم اعلام نمره عملی (دروس نظری-عملی) جهت معرفی به استادفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تبدیل نیمسال معرفی به استاد (ماده ۲۰) به ترم عادیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تغییر سیستم آموزشی از دوره‌ای به پاره‌وقت به علت سنواتفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
پیش‌نویس گواهی اشتغال به تحصیل اتباع (جهت ارائه به ساختمان اداری)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم ایجاد شماره دانشجویی برای دانشجویان مهمانفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چک لیست مدارک ارسالی به واحد مقصد-دانشجویان انتقالیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های دریافت مجوز خروج از کشور و ادامه تحصیل بعد از بازگشت به کشورفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست وبسایت‌های جعلی نشریات علمی-اعلامی دانشگاه آزاد اسلامی - مهر ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)