آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سرفصل کاردانی پیوسته الکترونیک (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق- تمامی گرایش‌ها (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مهندسی برق – تمامی گرایش‌ها (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتسرفصل گروه‌های آموزشی
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات - JCR ۲۰۱۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه مهمانی و نقل و انتقالات دانشجوییآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
طرح‌نامه برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌هافرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری همایش، سمینار و جشنوارهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)