آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های اعلام آمادگی دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و فرم‌های بعد از دفاعفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های اعلام آمادگی دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و فرم‌های بعد از دفاعفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
فرم گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه ارزیابی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان‌نامهآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (رعایت بازه زمانی ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
روال برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتیدآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اعلام آمادگی دانشجو جهت شرکت در آزمون جامع دکتری (فرم ج-۱)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)