آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سرفصل تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی- وبسایت اداره کل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد (کلیک کنید)سرفصل گروه‌های آموزشی
بخشنامه نشریات نامعتبرآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست وبسایت‌های جعلی نشریات علمی تا اردیبهشت ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات کم‌اعتبار و بی‌اعتبار تا اردیبهشت ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آموزش نحوه پرداخت شهریه دانشجویی (فیلم آموزشی)فرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد (کلیک کنید)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست استفاده از تسهیلات مالی- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمیفرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
نکات مهم بخشنامه‌های مالی در خصوص شهریه دانشجویی (کلیک کنید)فرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های دریافت وام کوتاه مدت ۴ ماههفرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های مخصوص دریافت وام وزارت علوم، تحقیقات و فناوریفرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های دریافت وام شهریه ۱۰ ماههفرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
فرم‌ها و جدول شاخص‌های انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های وام خرید مسکن- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم‌های وام ودیعه مسکن- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم‌های وام تعمیرات مسکن- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم‌های وام صندوق پس‌انداز- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم‌های وام ضروری- ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم دریافت مساعده- ویژه کارمندان (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم درخواست هزینه‌های مازاد درمان-کارمندان و اعضای هیأت علمیفرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)
فرم بستری شدن در بیمارستان-کارمندان و اعضای هیأت علمیفرم‌های اداری و مالی (ویژه کارکنان)