آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اعلام فعالیت‌های پژوهشی سالانه جهت دریافت پژوهانهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم برگزاری کارگاه‌های پژوهشی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و بعد از آن)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (فنی و حرفه‌ای)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکترونیک ( فنی حرفه‌ای - کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتچارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
فرم انتخاب استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۲)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتچارت گروه‌های آموزشی
فرم پیشنهاد موضوع سمینار در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۳)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
فرم پیشنهاد موضوع پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۵)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چارت کارشناسی پیوسته قدرت (نسخه قدیمی)چارت گروه‌های آموزشی
فرم پروپوزال در دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۶)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
چارت کارشناسی پیوسته مخابرات (نسخه قدیمی)چارت گروه‌های آموزشی
فرم انتخاب استاد راهنما در دوره دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش مخابراتچارت گروه‌های آموزشی