آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۶۱ تا ۱۷۴ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (فنی و حرفه‌ای)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی
فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و بعد از آن)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم برگزاری کارگاه‌های پژوهشی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اعلام فعالیت‌های پژوهشی سالانه جهت دریافت پژوهانهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های طرح پژوهشی اساتیدفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های درخواست شرکت استادان در کنفرانس‌های خارجی (کلیک جهت مشاهده توضیحات)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری همایش، سمینار و جشنوارهفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق علمی استادان جهت شرکت در کنفرانس‌های داخلیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
طرح‌نامه برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌هافرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم الف- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)