آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۶۱ تا ۱۷۴ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس مشترک گرایش‌ها در ۶ ترم اولچارت گروه‌های آموزشی
مجلات پزشکی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجموعه فرم های پروپوزال دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
مجموعه فرمهای پروپوزال دانشجویان ارشدفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
نکات مهم بخشنامه‌های مالی در خصوص شهریه دانشجویی (کلیک کنید)فرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
نمونه پروپوزال ویژه دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
نمونه پروپوزال ویژه دانشجویان مقطع دکتریفرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
نمونه فرم قرارداد حق التدریس (ویژه استادان مدعو)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)