آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال‌های اخذ، تعریف موضوع، دفاع و ثبت نمره درس پروژه مقطع کارشناسی (کلیک جهت مشاهده توضیحات بیشتر)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
شیوه‌نامه مهمانی و نقل و انتقالات دانشجوییآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و بعد از آن)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد (کلیک کنید)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (رعایت بازه زمانی ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه ارزیابی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان‌نامهآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه شرایط تسویه حساب مقاطع تحصیلات تکمیلی و مقالات مستخرجآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
روال گردش کار تصویب پروپوزال در مقطع دکتری دانشکده مهندسی برقآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اعلام آمادگی دانشجو جهت شرکت در آزمون جامع دکتری (فرم ج-۱)فرم‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)