آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آموزش نحوه پرداخت شهریه دانشجویی (فیلم آموزشی)فرم‌های اداری و مالی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و بعد از آن)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتیدآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه نحوه ارزیابی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان‌نامهآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد (کلیک کنید)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه دانشجویان)
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین‌نامه‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه جدید تشویقی مقالاتآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه شرایط تسویه حساب مقاطع تحصیلات تکمیلی و مقالات مستخرجآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (رعایت بازه زمانی ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)
بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه دانشجویان)